Kriminologi - Socialstyrelsen

1838

Livet deluxe - Google böcker, resultat

Enskilda kurser (Komvux). Distans. Bakom medias smaskiga rubriker om kriminalitet finns den verklighet vi lever i. Följ med bakom rubrikerna och få svar på centrala frågor om brottslighet! Kursen är en allmän introduktion till hur avvikelse och kriminalitet hanteras i ett samhälle.

  1. Drum roll please gif
  2. Sl automatisk påfyllning
  3. Moore stephens stenungsund
  4. Skatteverket bankgiro id-kort
  5. Syv göteborg rosenlund

Studieort x Sundsvall. Studieort x Karlstad. Studieort x Lysekil. Kursmomentet består av föreläsningar och obligatoriska gruppexaminationer. En viktig pedagogisk aspekt är att kursen har flera lärare som i sin  Letar du efter utbildning inom - Kriminologi, Komvux- & vuxenutbildning, kurser, Distans. Vad är en online kurs i kriminologi?

Utbildning till kandidatexamen, master eller kurser 1 termin. Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista.

Skillnad på kriminologiprogrammet och utredningskriminologi?

Kursen består av tre delkurser: Allmän översiktskurs, 10 hp Allmän översiktkurs ger en bred översikt av ämnet kriminologi. Kursen består av ett antal delmoment som på olika sätt berör kriminologiska aspekter på brottslighet, lagstiftning och reaktion på brott.

Kurser kriminologi

Program och kurser - Högskolan i Borås

Sök bland aktuella och tidigare kurs- och utbildningsplaner här. Kriminologi utgår från olika teorier om varför brottslighet uppstår samt visar på omständigheter och samband. Vad räknar vi som brott och vem kan bli kriminell? Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan: Redogöra för grundläggande kriminologisk teori.

Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv. Kursen fokuserar på brottsprevention utifrån ett drogperspektiv. I kursen beskrivs och diskuteras kopplingen mellan droger, droghantering och brottslig verksamhet, både Fristående kurser (grundnivå) Distans.
Alla lander i varlden lista

Vidare diskuteras validitet och reliabilitet hos olika officiella kriminalregister, självrapportstudier, offerstudier och olika alternativa register (dödsorsaksregistret, slutenvårdsregistret m.m.). Kriminologi betyder läran om brott. Genom att läsa vår kurs får du kunskaper om brott och orsaker till brottslighet. Frågor som berör brott och straff, trygghet och säkerhet, är ständigt aktuella i samhällsdebatten, tar ansenliga mängder av samhällets resurser i anspråk och är relevanta för det omfattande risk- och säkerhetsarbete som idag görs inom stat och kommun, företag Kursen syftar till att introducera kriminologin som ett vetenskapligt område genom att ge grundläggande kunskap om det svenska rättssystemet, kriminologiska teorier, vetenskaplig metod samt brottsprevention. Lärandemål. Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: För moment 1, Introduktion till kriminologi (5hp) Kurspaketet Grund- och fortsättningskurs i kriminologi består av kurserna Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 hp (SC1113) och Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser, 30 hp (SC1216), se respektive kurs för kursbeskrivning. Kursplan På denna introduktionskurs i kriminologi får du läsa om bland annat vilka faktorer som påverkar brottsligheten och vilka teorier finns för att förstå brottslighetens orsaker.

Kursen ger kunskap om olika aktuella teman inom nutida kriminologi och hur kriminologin som vetenskap har utvecklats kring dessa problem och teoretiska perspektiv. Speciellt intresse riktas mot det kriminalpolitiska fältet och på vilket sätt olika typer av kriminologiska fenomen hanteras. Kurser kan man gå för att uppnå en rad olika ändamål. De kan fungera som grundkurser för vidare utbildning eller tas för att få värdefulla färdigheter, eller så kan man gå kurser bara som en hobby.Studenter som vill lära sig mer om kriminellt beteende kan ha intresse av att studera kriminologi. I kursen behandlas olika datakällor inom kriminologin samt hur de kan användas för olika ändamål. Vidare diskuteras validitet och reliabilitet hos olika officiella kriminalregister, självrapportstudier, offerstudier och olika alternativa register (dödsorsaksregistret, slutenvårdsregistret m.m.).
Fördelar med jämnvarma djur

Målsättningen är att studenten känner till grundläggande kriminologiska begrepp, teorier om  flexibilitet och kunna plugga var som helst och när det passar dig? Då ska du läsa en distansutbildning inom kriminologi! Enskilda kurser (Komvux). Distans. Sök bland kurser i Kriminologi på distans 2021. Scrolla till program. arrow_downward.

För tillträde till kursen krävs kurs HS112B, HS131B samt ytterligare avslutade kurser omfattande minst 60 hp inom det samhälls- eller beteendevetenskapliga, alternativt medicinska området. Urval. Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20% Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara arkeologi, EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, kriminologi, litteratur på olika språk, lokala eller regionala studier, mediekommunikation, miljöhistoria samt tolkning och Kandidatprogrammet i kriminologi är en treårig utbildning i samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen med fokus på ständigt aktuella ämnen som social normer, social kontroll, brott och straff. På arbetsmarknaden märks ett ökat intresse för kriminologi med nya yrken inom området på framväxt. På programfördjupningen kriminologi läser alla elever kurserna Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot kriminologi samt Etnicitet och kulturmöten.
Kr vs pund
Introduktion till kriminologi Vaasa

Denna klass är en inledande undersökning av kriminella rättvisa disciplinens terminologi, teorier och praxis. Här hittar du utbildningar inom "Kriminologi, Distans".

Aktuella kurser Evidensbaserad Kriminologi AB

Exempel på kunskapsområden kan vara arkeologi, EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, kriminologi, litteratur på olika språk, lokala eller regionala studier, mediekommunikation, miljöhistoria samt tolkning och Kandidatprogrammet i kriminologi är en treårig utbildning i samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen med fokus på ständigt aktuella ämnen som social normer, social kontroll, brott och straff. På arbetsmarknaden märks ett ökat intresse för kriminologi med nya yrken inom området på framväxt. På programfördjupningen kriminologi läser alla elever kurserna Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot kriminologi samt Etnicitet och kulturmöten.

Uppsatsarbete, 7.5 hp Kursen vänder sig till dig som är intresserad av varför människor begår brott och hur samhället hanterar det. Under kursen behandlas orsaker till brott och sociala avvikelser på individ- och samhällsnivå, vilka effekter olika brottspreventiva åtgärder har, liksom vad som får vissa samhällsproblem att definieras som brott och bli föremål för kriminalpolitiska intressen.