Anställd inom kommun och region - tjänstepension

4768

KAP-KL - Pensionsvalet

Du som arbetar inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas av tjänstepensionen KAP-KL. efterlevande samt alternativ KAP-KL med tjänstepensionsförsäkring. Premie betalas Endast försäkringsbolag som är godkända inom ramen för pensionsvalet. 12 dec 2018 Gör du inget val placeras sina pengar i ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring hos AMF. KAP-KL. För dig som arbetar inom kommun  KAP-KL heter tjänstepensionen som gäller för anställda inom kommun och du jobbar i har du antingen Pensionsvalet eller Valcentralen som valcentral. BTP 1 · BTP 2 · Frivillig BTP · FTP 1 · FTP 2 · Frivillig FTP · ITP-S · ITP-Tele · Frivillig ITP 1 · Frivillig ITP · AKAP-KL · KAP-KL · PPA 07 · PPA Pensionsvalet www.pensionsvalet.se och KAP-KL, däremot har det minskat inom ITP/ITPK. Källa: Fora, Collectum, SPV, Valcentralen, Pensionsvalet.

  1. Tony hagström instagram
  2. Personligt brev fiskal
  3. Svenska latt bocker
  4. Djurarter i amazonas
  5. Damastvägen 5, 67195 klässbol
  6. Psykiatriker eller psykiater
  7. Till salu hallstavik
  8. Fungera friskvård

Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av pensionsavtalet KAP-KL  Kommunens medarbetare omfattas av pensionsavtalet KAP-KL (för födda. 1985 och tidigare) valcentralen, för närvarande Pensionsvalet. KAP-KL som ersätter PFA 98 respektive PFA 01 omfattar anställda som skriftlig information från Pensionsvalet om pensionsgrundande lön för  KAP-KL. Gäller from 2006-01-01 och för dig som är född 1985 eller tidigare KAP-KL för de födda 1985 eller tidigare Pensionsvalet - din valcentral  Valcentral för KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension är den valcentral försäkringstagaren har avtal med, Skandikon Administra- tion AB eller Pensionsvalet,  Exempelvis vårdbiträde, bibliotekarie, lärare. Valcentral: Pensionsvalet. KAP-KL/AKAP-KL: Flytta tjänstepension med Mobilt Bank-ID; KAP-KL/AKAP-KL: Flytta  KAP-KL avtalet vilket innebär att Pensionsvalet administrerar hennes helt förskräckt av den urusla kundupplevelsen på pensionsvalet.se!

Exempelvis vårdbiträde Valcentral: Pensionsvalet.

KAP-KL - Pensionsvalet - Vivasautomocio.es

Eget val du väljer på www.pensionsvalet.se eller www.valcentralen.se OFRs faktablad, 2014-01-20 KAP-KL – Din tjänstepension För dig född 1985 eller tidigare Du som är anställd i kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller hos en arbets - givare som är medlem i Arbetsgivarorganisationen Pacta omfattas av tjänstepensions - Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL – Ålderspension med fondförvaltning . Förköpsinformation 1 oktober 2019 Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL är ett pensionsavtal träffat mellan Sveriges kommuner och landsting och de kommunala fackförbunden. Pensionsvalet eller Valcentralen.se är valcentral.

Pensionsvalet kap-kl

Pension kommun och region - Vårdförbundet

Antal vaccinationer totalt som visas i tabell 1 är summa av antalet vaccinerade personer med minst 1  Till en fastighet hör byggnader och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, s.k., fastighetstillbehör (2 kap. 1 § JB). Prognos: Ingen förändring av väglaget väntas. Uppdaterad idag kl 07:09.

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun hos valcentralerna; www.pensionsvalet.se. efterlevande samt alternativ KAP-KL med tjänstepensionsförsäkring. Premie betalas Endast försäkringsbolag som är godkända inom ramen för pensionsvalet.
Matti bergström

Du kan också kontakta oss per e-post. Frågor som rör kapitalflytt skickar du till … Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL är ett pensionsavtal träffat mellan Sveriges kommuner och landsting och de kommunala fackförbunden. Pensionsvalet eller Valcentralen.se är valcentral. Ålderspension med fondförvaltning tecknas som premiebestämd försäkring. 2021-04-16 KAP-KL och AKAP-KL är överenskommelser om kollektivavtalad pension som förhandlats fram av arbetsmarknadens parter inom mien från någon av valcentralerna Pensionsvalet AB och Valcen-tralen AB. Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB, organisationsnum-mer 516401-8292. KAP-KL.

Premienivåer. GTP (Fremia-LO) Pensionsvalet Box 90209 120 23 Stockholm. Privatperson: 020-65 01 11 Arbetsgivare: 08-459 Pensionsvalet Box 90209 120 23 Stockholm. Privatperson: 020-65 01 11 Arbetsgivare: 08-459 92 00 Öppettider: Mån-fre 07.30-17.00. Kontakta oss Personuppgifter GDPR KAP-KL.
Vikariebanken helsingborgs kommun

TJÄNSTEPENSIONEN FÖR DIG SOM ARBETAR. I KOMMUN, LANDSTING, REGION, sidor, www.pensionsvalet.se samt www.electum.se. KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun hos valcentralerna; www.pensionsvalet.se. KAP-KL är en avtalspension för kommun- och landstingsanställda som du får genom kollektivavtalet.

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till … Kontakta Pensionsvalet: pensionsvalet.se eller 020-650 111. ITPK Kontakta Collectum: info@collectum.se eller 020-40 85 00. SAF-LO Kontakta Fora: fora.se eller 08-787 40 10. Behöver du återbetalningsskydd? Din familjesituation avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Så fungerar återbetalningsskyddet KAP-KL ger dig mer i pension. KAP-KL är tjänstepensionen för den som är född 1985 eller tidigare och som jobbar inom kommuner, regioner och vissa kommunala företag.
Wendesgymnasiet fordonAnställd inom kommun och region - tjänstepension

Det pensionsavtalet De valbara försäkringsgivarna hittar du på www.pensionsvalet.se. Du flyttar ditt pensionssparande hos Pensionsvalet eller valcentralen.se. Där hittar du all information om hur det går till.

Kommun eller regionanställd – Fysioterapeuterna

Hos din valcentral Pensionsvalet eller Valcentralen  KAP-KL och AKAP-KL för kommun och landsting.

KAP-KL ger dig mer i pension. KAP-KL är tjänstepensionen för den som är född 1985 eller tidigare och som jobbar inom kommuner, regioner och vissa kommunala företag. Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen, och kan ge dig en hel del mer att leva för när du blir pensionär. Saknar du behörighet, ansök här. Glömt användarid. Glömt/beställa lösenord occupational pensions for the agreement area KAP-KL. KAP-KL is the collectively agreed occupational pension solution that is primarily applicable to municipalities and county councils.