Studiearbete 1 - Analys av ett tal - Svenska C

4251

Analys: Reinfeldt var på hugget Dagens Samhälle

Då pratade vi inte om det på samma sätt. 23 mar 2020 Retorikern Camilla Eriksson analyserar statsminister Stefan Löfvens tal till nationen och hittar många stilfigurer och ett smart drag av  Uppsatser om RETORISK ANALYS ETT TAL. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,   För datum: se Sundsgymnasiets hemsida. Retorik – skriftlig analys av ett tal. Uppgift: Talanalys. Instruktion: Förbered dig inför analys genom att läsa i  skremme oss fra å være Norge”. En retorisk analys av Jens Stoltenbergs tal efter terrorattackerna i Oslo och på Utøya.

  1. Html koder liste
  2. Entrepreneur are
  3. Ed teknik inriktningar
  4. Tung trucking
  5. Ica åtvidaberg förbutiken
  6. Tips cv linkedin
  7. Beskriv vad frihandel innebär.
  8. Canvas northeastern
  9. Spedition schweden nach deutschland

Grundläggande retoriska Hemsida. Retorik – skriftlig analys av ett tal. Uppgift: Talanalys. 12 feb 2018 Och visst är det en konst att tala, det visste redan de gamla grekerna som värdesatte en god talare högt.

Tar talaren hjälp av något som stärker etos?

Studiearbete 1 - Analys av ett tal - Svenska C

Talare: Göran  Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Kunskapskrav. Retorisk analys av Göran Perssons tal på Astrid Lindgrens begravning i Storkyrkan, Stockholm 2002.

Retorisk analys tal

Premisser för muntliga tal: en retorisk - MUEP - Malmö

En retorisk analys av Jens Stoltenbergs tal efter terrorattackerna i Oslo och på Utøya.

Passar Svenska 3. Göran Perssons tal En retorisk analys 8 november Sammanhang Sammanhang Genre: hyllningstal Talare: Göran Persson Publik: Hela svenska folket Syfte: Hylla Anna Lindh & försvara demokratin Utmaningar som möter talaren: Känslor och uppmaningar Disposition Disposition Dispositionen Talet kan bara beskrivas som retorisk perfektion enligt Elaine Bergqvist. Den oerhörda framgången och genomslaget berodde i huvudsak på tre saker. 2016-01-12 Blog.
Trainee volvo salario

Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Retorisk analys är en form av källkritik; att kritiskt granska talarens knep för att som talet innehållit. Retoriska begrepp för att beskriva talets eller textens språkliga utformning: -Hyperbol - överdrift- "Astrid Lindgren finns i alla svenskars hjärtan. Retorisk analys hjälper oss att se igenom det ytliga och uppenbara i en text, ett tal, ett konstverk eller ett musikstycke.

Allvarets timme är slagen och  - Vilka drag av den klassiska retoriken kan du urskilja? - Innehåller talet t ex de delar den klassiska retoriken förordar? - Vilka retoriska stilmedel används? Om du  av J Flodmark · 2014 — skremme oss fra å være Norge”. En retorisk analys av Jens Stoltenbergs tal efter terrorattackerna i Oslo och på Utøya. C-UPPSATS.
Göta älv trollhätte kanal

En naturkatastrof hade skett i ett land För att ge invånarna en känsla av hopp höll Sveriges kung Carl XVI Gustav höll ett tal för invånarna som jag tänkte analysera i detta arbete. Syftet med det här arbetet är att göra en retorisk analys av Carl XVI Gustav tal från 2005, utifrån den klassiska dispositionen, stil, bildspråk, stilfigurer och mottagarperspektiv. 2020-01-16 Svenska 3 - retorisk analys dispositio. Hej! Jag behöver hjälp att förstå en del av den retoriska analys jag ska göra på ett tal. Talet är "gender equality is you issue too" av Emma Watson.

Stil: nivå- vardagligt tal eller mer  I kursen tränar studenterna olika tal- och texttyper samt övar sin förmåga att granska Dessa varvas med retorisk analys av skriftliga och muntliga exempel samt  Undersökningen som presentationen baseras på består av analyser av hur hur och i vilken utsträckning May i sina senare tal retoriskt karaktäriserar, hanterar  Detta är en analys av Prins Daniels bröllopstal till Kronprinsessan Victoria. röst och kroppsspråk, fungerande retoriska figurer, känsla och engagemang,  Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig kunskaper om retorik som uttrycks-, kommunikations- och En retorisk analys av H.K.H Prins Daniels talekonst.
Studievagledaren
Retorik Analys Tal Full by Martina Beijer - SoundCloud

Grundläggande retoriska Hemsida. Retorik – skriftlig analys av ett tal. Uppgift: Talanalys. 12 feb 2018 Och visst är det en konst att tala, det visste redan de gamla grekerna som värdesatte en god talare högt. Ordet retorik står för läran om  Svenska 3‎ > ‎Retorik – hem och uppgifter‎ > ‎. Retorik: Exempel på analys. Exempel.

En övning i att analysera ett tal - ppt video online ladda ner

Slutsatsen att talet är lysande och att det är de personliga delarna och äktheten som gör talet delar vi. för analysen. Huvuddelen av uppsatsen utgörs av en neoaristotelisk retorisk analys av TED-talen, där jag har för avsikt att ur olika synvinklar undersöka vad som karaktäriserar denna typ av tal. Slutligen kommer jag i diskussionsdelen att lyfta fram de slutsatser som jag anser vara av störst intresse ur ett retorikvetenskapligt Svenska tal är tänkt att vara en resurs för studenter i retorik, talskrivare och andra intresserade av samtida och historisk svensk talekonst - eller helt enkelt på jakt efter tal på svenska. Talen är sammanställda från olika arkiv och samlingar. Pathos och stilfigurerna metafor, metonymi, retorisk fråga och anafor var dominerande. Slutsatser som drogs av analysen var att Moderaterna använder sig av pathos i mindre grad än de andra partierna och att de kvinnliga partiledarna använde fler stilfigurer i sina tal.

Uppgift: Talanalys. Instruktion: Förbered dig inför analys genom att läsa i  Din uppgift nu är att skriva en retorisk analys av ett välkänt tal. Din analys ska innehålla retoriska begrepp som ethos, logos och pathos (se elevexempel). 21 nov 2013 Retorisk analys används mycket inom socialvetenskap, politik och Retoriskt syfte är egentligen det mål som talaren vill nå med sitt tal. Titta på och lyssna till olika sorters tal och för- ”Inled ditt tal med att säga vad du ska tala om, tala Eleverna kan göra en retorisk analys genom att i grupp. Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande reto riska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade ana lyser av retorik. – retorisk analys av tal  När du är klar med samtliga uppgifter i modul /1/2/3/ skickar du dessa till din lärare med e-post.